مدرسه نجاتیه

خاک بر سر رفاهی و نعیمی

به به به به

مرگ بر نعیمی

خاک تو سرت نعیمی

ریدم تو دهنت نعیمی

گوزیدی مهرداد

خبر داغ : ازدواج رفاهی مشنگ ان با نعیمی

گوز تو دهن نعیمی

مرگ بر شاهوردی .............

نعیمی نعیمی مرگ به نیرنگ تو 

نعیمی = میمون


+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 22:42  توسط ناشناس  |